Ανακοινώσεις

Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων

17-10-2017 id:: 445

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 264, -284, -214, -215.
 

09-10-2017 id:: 431
Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη συμφωνητικού για την προμήθεια 8.000 δεσμίδων φωτοτυπικού λευκού χαρτιού Α4 και 50 δεσμίδων λευκού φωτοτυπικού χαρτιού Α3, απαραίτητου για τις φωτοεκτυπωτικές ανάγκες του Διδακτικού, Εργαστηριακού και Επιστημονικού προσωπικού και των Διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου». Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, 284, 214, 215.
04-10-2017 id:: 423

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017, και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, 264, 214, 284.
 

04-10-2017 id:: 422
Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη  11 Οκτωβρίου 2017, και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, 264, 214, 284.
28-09-2017 id:: 405
Κατόπιν αιτήματος του μηχανολόγου μηχανικού κ. Χρήστου Μιγαδάκη αντικαταστάθηκε ο όρος «ηχητική ισχύ» με τον όρο «ηχητική πίεση» ως εξής.
22-09-2017 id:: 398

Αναφορικά με την υπ΄ αριθμό 168/2017 Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση του Συστήματος Ψύξης στο κτήριο Κοδριγκτώνος 12», κατόπιν ερωτημάτων από υποψήφιους αναδόχους, διευκρινίζουμε τα κάτωθι.
 

22-09-2017 id:: 397
Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -264, -214, -215.
22-09-2017 id:: 396
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 - 8203 284, -264, -214, -215.
19-09-2017 id:: 383

Ημερομηνία διαγωνισμού: 05/10/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 04/10/2017, ημέρα Τετάρτη, από το Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
 

19-09-2017 id:: 382

Ημερομηνία διαγωνισμού: 03/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 02/10/2017, ημέρα Δευτέρα, από το Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
 

Σελίδες

02-12-2016 id:: 3017

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-8203 284.

02-12-2016 id:: 3016

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2108203 284

25-11-2016 id:: 3005

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο τη Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8223 360.

25-11-2016 id:: 3004

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο τη Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8223 360.

22-11-2016 id:: 2998

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

22-11-2016 id:: 2997

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, 264, 214, 215.

11-11-2016 id:: 2889

Ανακοινώνεται ότι, οι προσφορές των Συνοπτικών Διαγωνισμών με Αρ. Διακηρύξεων 158/2016 «Προμήθεια πρωτοτύπων αναλωσίμων για εκτυπωτές και φαξ» και 159/2016 «Προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφών μετά υλικών, χωρισμάτων από γυψοσανίδα, φωτιστικών με όλο τον απαραίτητο Η/Μ εξοπλισμό, αλλά και των χρωμάτων για τον χρωματισμό διαφόρων χώρων του Πανεπιστημίου για λόγους υγιεινής και ασφάλειας», κατατίθενται την Τρίτη 15/11/2016, κατά τις εργάσιμες ώρες, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που βρίσκεται στην οδό Κεφαλληνίας 46, στον 6ο όροφο, όπου και θα διενεργηθούν οι ως άνω Διαγωνισμοί.

04-11-2016 id:: 2882

Ημερομηνία διαγωνισμού: Τρίτη 22/11/2016 και ώρα 9:30 πμ. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι την Τρίτη 22/11/2016 και ώρα 9:00 πμ.

05-10-2012 id:: 1486

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, στην αριθ. 4η/5-10-2012 συνεδρίασή του αποφάσισε να προκηρύξει τις εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΟΠΑ, που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 25/10/2012.