Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νεα Αναζητηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 4 αποτελέσματα)

Ψαθογιαννάκη Ελευθερία Διοικητικό Προσωπικό (ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό) 210-8203 680 epsatho@aueb.gr
ΨΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Καθηγητής 210-8203 541 psarakis@aueb.gr
Ψηλού Μαριάνθη Διοικητικό Προσωπικό (Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) σε συνεργασία με το ΕΜΠ ) 210-8203 690 mpsilou@aueb.gr
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων) 210-8203 479 mpsilout@aueb.gr