Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νεα Αναζητηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 14 αποτελέσματα)

ΖΑΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Καθηγητής (Σε επιστημονική άδεια) 210-8203 523 zazanis@aueb.gr
ΖΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής 210-8203 171 zanias@aueb.gr
ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΝΝΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Σε επιστημονική άδεια) 210-8203 981 azarkada@aueb.gr
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας) bzafiris@aueb.gr
Ζαχαριάδη Κέλλη Διοικητικό Προσωπικό (Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών) 210-8203 107 kellyzac@aueb.gr
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής 210-8203 388 ezachar@aueb.gr
Ζεϊμπέκη Μαρία Διοικητικό Προσωπικό (Διεύθυνση Διοικητικού, Γραφείο Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης) 210-8203 213
ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 210-8203 320 | 210-8203 319 fani.zervopoulou@aueb.gr
Ζευγώλης Δημήτριος Διοικητικό Προσωπικό (Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) 210-8203 996 dzevgolis@rc.aueb.gr
ΖΗΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ξένες Γλώσσες) 210-8203 423 izikou@aueb.gr
Ζησιμοπούλου Χριστίνα Διοικητικό Προσωπικό (ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό) 210-8203 637 czisimopoul@aueb.gr
Ζουγανέλης Γεώργιος Διοικητικό Προσωπικό (Σε άδεια άνευ αποδοχών - Εργαστήριο Πληροφορικής Τμήματος ΔΕΤ) 210-8203 236 | 210-8203 372 gzoug@aueb.gr
ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Επίκουρος Καθηγητής 210-8203 418 aaz@aueb.gr
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Συνταξιοδοτηθείς kgz@aueb.gr