Μέλη του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ έλαβαν το Best Paper Award στο διεθνές συνέδριο "SAGT 2017: the 10th International Symposium on Algorithmic Game Theory"

Best Paper Award

SAGT 2017: the 10th International Symposium on Algorithmic Game Theory

Το βραβείο καλύτερου άρθρου (Best paper award) απονεμήθηκε στους κκ Γεώργιο Μπίρμπα (Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ), Ευάγγελο Μαρκάκη (Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ), Ορέστη Τελέλη (Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τέως μεταδιδάκτορα του ΟΠΑ), και Αρτέμ Τσικιρίδη (απόφοιτο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμη Υπολογιστών" του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ) για το άρθρο "Tight Welfare Guarantees for Pure Nash Equilibria of the Uniform Price Auction" στο διεθνές συνέδριο "SAGT 2017: the 10th International Symposium on Algorithmic Game Theory".
 
Το άρθρο παρουσιάστηκε στο συνέδριο αυτό, το οποίο πραγματοποιήθηκε την περίοδο 12-14 Σεπτεμβρίου 2017 στη L'Aquila της Ιταλίας, από τους κκ Ευάγγελο Μαρκάκη και Αρτέμ Τσικιρίδη, οι οποίοι και παρέλαβαν την απονεμηθείσα διάκριση.
 
Το διεθνές αυτό συνέδριο στοχεύει στην προσέλκυση πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών στην περιοχή της αλγοριθμικής θεωρίας παιγνίων, και λαμβάνει χώρα ετησίως, κατά τα τελευταία 10 έτη. Αποτελεί πλέον ένα από τα κυριότερα επιστημονικά συμπόσια για την ανακοίνωση νέων αποτελεσμάτων στην εν λόγω ερευνητική περιοχή.
ID: 
400