Υποτροφίες

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να υποστηρίξει νέους και νέες που πραγματοποιούν προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές σπουδές στο ΟΠΑ, αλλά και παράλληλα για να αναγνωρίσει και να ενθαρρύνει την αριστεία, προσφέρει υποτροφίες που αντλούνται είτε από ιδίους πόρους είτε από συνεργασία με άλλους οργανισμούς. Ακολουθεί ο κατάλογος των χορηγούμενων υποτροφιών.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια και τη διαδικασία, παρέχονται στις σχετικές ιστοσελίδες των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τέλος, εδώ μπορείτε να βρείτε προσκλήσεις για Υποτροφίες από άλλους φορείς και Ιδρύματα.